KontaktKontakt
Uslovi korišćenja

Dobro došli na veb sajt www.pfizer.rs!

Vlasnik ovog veb sajta je Pfizer SRB d.o.o. Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11000 Beograd, Srbija

Molimo Vas da pregledate i pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što pristupite ovom veb sajtu, odnosno pre nego što počnete da ga koristite. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom ovih Uslova korišćenja, molimo Vas da ovaj veb sajt ne koristite. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog veb sajta, smatraće se da ste ove Uslove korišćenja pročitali, razumeli i da ih prihvatate. Takođe, Pfizer zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja, kako je opisano u odeljku "Izmene Uslova korišćenja" ispod, pa Vam savetujemo da ih redovno proveravate kako biste bili informisani o njihovoj aktuelnoj verziji, odnosno važećim Uslovima korišćenja.

Korišćenje veb sajta

Vaše pristupanje i korišćenje informacija koje se nalaze na ovom veb sajtu predmet su ovih Uslova korišćenja. Ovim ste saglasni da ćete sve vreme postupati u skladu sa zakonom tokom korišćenja i pristupanja ovom veb sajtu i da nećete učiniti ništa što bi oštetilo, sprečilo, ograničilo pristup, ometalo ili pogoršalo rad ovog veb sajta kao i da ostalim korisnicima nećete ometati korišćenje i uživanje u ovom veb sajtu.

Sadržaj

Ovim ste saglasni da pristupate ovom veb sajtu i koristite njegov sadržaj na sopstvenu odgovornost. Pfizer može u bilo kom trenutku dodati, izmeniti ili izbrisati sadržaj sa ovog veb sajta po sopstvenoj proceni. Pfizer će uložiti razumne napore kako bi obezbedio da informacije objavljene na ovom veb sajtu budu ažurne, kvalitetne, potpune i prikladne za korišćenje, ali to ne može da garantuje, ne obavezuje se na to niti to tvrdi. U tom smislu, Pfizer isključuje sve garancije, izričite ili prećutne, u najvećoj mogućoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom. Takođe, kompanija Pfizer, njena povezana društva , kao i lica uključena u kreiranje, izradu ili postavljanje ovog veb sajta, ne snose bilo kakvu odgovornost, u najvećoj mogućoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, za bilo kakav gubitak, štetu ili troškove koji mogu nastati zbog (1) oslanjanja na informacije sadržane na ovom veb sajtu, zbog (2) pristupanja ovom veb sajtu, njegovog korišćenja ili nemogućnosti njegovog korišćenja ili (3) zbog grešaka i propusta u njegovom sadržaju. Isto važi i za gubitke, štetu ili troškove koji mogu nastati zbog virusa koji mogu da zaraze vašu kompjutersku opremu, odnosno uređaje preko kojih pristupate ovom veb sajtu, programski softver ili podatke. 

Kolačići i privatnost

Pfizer poštuje privatnost korisnika svog veb sajta. Molimo Vas da pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima, u kojima su objašnjena prava korisnika i osnov po kojem koristimo lične podatke (uključujući i korišćenje kolačića) prikupljene putem ovog veb sajta.

Veb sajtovi i linkovi sa veb stranama trećih lica

Ovaj veb sajt može da sadrži linkove ili reference za druge veb sajtove kojima upravljaju treća lica nad kojima nemamo nikakvu kontrolu.
Ovi linkovi su navedeni samo kao koristan dodatak. Na sličan način se tim veb stranama može pristupiti preko linkova trećih lica.

Pfizer se ne obavezuje, ne garantuje, niti tvrdi da su informacije koje se nalaze na takvim veb sajtovima tačne, ažurirane, kvalitetne, potpune ili prikladne za korišćenje i ne snosi odgovornost za gubitke, štetu ili troškove nastale zbog takvih informacija. Uključivanje linkova ka veb sajtovima trećih lica ne implicira saglasnost ili preporuke od strane kompanije Pfizer.

Zdravstvene informacije

Ovaj veb sajt može da sadrži informacije u vezi sa raznim zdravstvenim poremećajima i načinima njihovog lečenja. Navedene informacije su opšte prirode i nisu zamišljene kao zamena za savete lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Nije dopušteno korišćenje informacija koje se nalaze na ovom veb sajtu za dijagnozu zdravstvenih ili emocionalnih poremećaja ili za dijagnozu bolesti. Za postavljanje takvih dijagnoza uvek se obratite lekaru ili nekom drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku.
Ukoliko su Vam potrebne dodatne medicinske informacije, molimo Vas da kontaktirate naš odsek za medicinske informacije putem e-adrese: MedInfoSerbia@pfizer.com.

Informacije koje nisu poverljive

Kako je utvrđeno našim Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima, svaka komunikacija ili druga vrsta materijala koju pošaljete kompaniji Pfizer putem interneta ili objavite na veb sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, poput pitanja, komentara i predloga, smatra se i smatraće se informacijama koje nisu poverljive i Pfizer neće snositi nikakvu odgovornost. Pfizer sme slobodno da koristi ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u takvim komunikacijama i materijalima u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne i ograničeno na razvoj, proizvodnju i marketing.

Pravo intelektualne svojine

Kompanija Pfizer je vlasnik svih autorskih prava, patenata, prava na baze podataka, žigova, dizajna, znanja, poverljivih informacija i svih ostalih prava intelektualne svojine, registrovanih i neregistrovanih, koja mogu postojati u pogledu ovog veb sajta i njegovog sadržaja. Sadržaj ovog veb sajta može da se kopira isključivo u svrhu nekomercijalnog ličnog korišćenja, pri čemu Pfizer zadržava sva autorska i druga prava intelektualne svojine na istom, a ponovno kopiranje, kao ni umnožavanje ili distribuiranje, nije dozvoljeno. Takođe, nije dozvoljeno kopiranje, prikazivanje, prenošenje, distribuiranje, menjanje, umnožavanje, ponovno objavljivanje ili ponovno prenošenje informacija, tekstova ili dokumenata koji se nalaze na ovom veb sajtu ili njihovih delova u elektronskom ili štampanom obliku, kao ni stvaranje bilo kojih drugih dela na bilo koji način, osim na osnovu prethodne pisane saglasnosti Pfizer-a. Naziv i logotip kompanije Pfizer su registrovani žigovi i ne smeju da se koriste bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Pfizer. Zloupotreba tih žigova, drugih zaštitnih znakova ili bilo kojih drugih prava i/ili materijala u vlasništvu kompanije Pfizer je zabranjena i može predstavljati povredu zakona o autorskim pravima, žigovima i/ili drugim pravima intelektualne svojine, kao i drugih zakona Republike Srbije. Imajte da umu da kompanija Pfizer aktivno štiti sva svoja prava, uključujući i sva prava intelektualne svojine, svim raspoloživim pravnim sredstvima.

Zakoni Republike Srbije

Ovaj veb sajt i njegova sadržina su izrađeni tako da budu usklađeni sa zakonima Republike Srbije. Uprkos tome što su informacije koje se nalaze na veb sajtu dostupne korisnicima izvan zemlje, iste su isključivo namenjene državljanima Republike Srbije.

Kontakt

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa informacijama sadržanim u ovim Uslovima korišćenja, možete da nas kontaktirate putem mejla Office_Serbia@pfizer.com ili dopisom na našu adresu navedenu na početku ovih Uslova korišćenja.

Izmene Uslova korišćenja

Imamo pravo da izmenimo ili dopunimo ove Uslove korišćenja, iz regulatornih ili drugih legitimnih razloga. Nova verzija će uvek bez odlaganja biti objavljena na veb sajtu. Ukoliko i nakon takvog objavljivanja, nastavite sa korišćenjem ovog veb sajta, smatraćemo da prihvatate te nove Uslove korišćenja. U svakom slučaju, savetujemo vam da redovno proveravate aktuelnu verziju Uslova korišćenja na veb sajtu, kako biste u svakom trenutku bili informisani o aktuelnim pravilima, odnosno uslovima korišćenja ovog veb sajta.

Važeća verzija ovih Uslova korišćenja je verzija od 21.11.2022.

O nama Odgovornost Terapijske oblastiIstraživanje i razvojPosao u kompaniji PfizerPfizer u svetu Mapa straniceZa zdravstvene radnike Grant Seekers Media Uslovi korišćenjaPravila o privatnosti & politika kolačića Pfizer CentreOne Business to Business © Pfizer SRB d.o.o. / Sva Prava zadržana. /PP-UNP-SRB-0008/ Datum izrade: novembar 2022.