ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

RAZVOJ NOVIH LEKOVA

Da li ste znali da je za razvoj jednoj novog leka u proseku potrebno oko 12 godina i više od 1 milijarde funti?

RAZVOJ NOVIH LEKOVA

RAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZER

Naši naučnici širom sveta posvećeni su pretvaranju molekula u lekove kako bi poboljšali živote miliona ljudi u svetu.

Razvojna linija kompanije Pfizer

KLINIČKA ISPITIVANJA

Kliničko ispitivanje je ispitivanje u kome se istražuje da li je neki lek ili medicinski proizvod efikasan i bezbedan za primenu kod ljudi.

KLINIČKA ISPITIVANJA
O NAMANAŠA ISTORIJAODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTITERAPIJSKE OBLASTIFALSIFIKOVANI LEKOVIBEZBEDNOST LEKOVAPRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA I DRUGA PITANJA O NAŠIM PROIZVODIMAKVALITET PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LEKOVARAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA