ODGOVORNOST


Pored naših ekonomskih i finansijskih odgovornosti, prepoznajemo i širu odgovornost prema društvu.

Kako bismo nastavili sa ispunjavanjem obaveza prema pacijentima, zainteresovanim stranama i deoničarima koji se oslanjaju na nas, fokusirani smo na poboljšanje svog načina poslovanja; na transparentno delovanje u svim sferama i na poštovanje mišljenja svih pojedinaca uključenih u donošenje odluka u vezi sa zdravljem.
​​​​​​​
Da bismo to lakše ostvarili, delujemo u skladu sa evropskim kodeksima koje smo prihvatili članstvom u Međunarodnom forumu naučnoistraživačkih farmaceutskih kompanija, INOVIA-i u Srbiji, koja je član Evropske federacije farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA).
O NAMANAŠA ISTORIJAODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTITERAPIJSKE OBLASTIFALSIFIKOVANI LEKOVIBEZBEDNOST LEKOVAPRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA I DRUGA PITANJA O NAŠIM PROIZVODIMAKVALITET PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LEKOVARAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA