KontaktKontakt
HomeTerapijske oblasti
Bezbednost lekova
Bezbednost lekova

Naša obaveza prema očuvanju bezbednosti lekova počinje u istraživačkoj laboratoriji i završava se propisivanjem leka pacijentu bilo gde u svetu.

Dobijanje regulatorne dozvole za lek je važan korak u osiguravanju bezbednosti leka, ali nije poslednji korak u tom procesu. Klinička istraživanja koja prethode registraciji ne mogu da predvide sva moguća neželjena dejstva, a većina neželjenih dejstava se pojavi tek kada se lek primenjuje:

  • na većoj grupi pacijenata

  • tokom dužeg vremenskog perioda, mesecima, čak i godinama

  • u raznolikoj grupi pacijenata

  • u okruženju stvarnog sveta, umesto u predvidljivim i strogo kontrolisanim uslovima kliničkih istraživanja.

Izuzetno je važno proceniti kako lekovi deluju na stvarnim pacijentima koji nisu tako strogo kontrolisani kao što su kontrolisani učesnici kliničkih istraživanja. U stvarnom svetu pacijenti:

  • ne uzimaju uvek lekove kako im je propisano

  • ne uzimaju uvek tačno preporučene doze lekova

  • možda boluju od osnovne bolesti koja utiče na delovanje leka

  • možda uzimaju druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Takvi raznoliki uslovi pružaju nam mogućnost da nadogradimo postojeće znanje i možda saznamo nešto više o bezbednosnim osobinama leka koje su bile poznate prilikom dobijanja odobrenja.

Praćenje bezbednosti

Bezbednost pacijenata je naš glavni prioritet. Podstičemo zdravstvene radnike i pacijente da nas obaveste o mogućim neželjenim dejstvima koje su primetili prilikom uzimanja Pfizerovog leka, bez obzira na to da li smatraju da je lek uzrokovao neželjena dejstva ili ne. Takođe ih podstičemo da nas obaveste o tome da li lek deluje onako kako je očekivano.

Pravna i etička odgovornost nam nalažu da prikupimo i analiziramo izveštaje o neželjenim dejstvima. Odgovarajuće izveštaje ćemo dostaviti regulatornim telima unutar utvrđenog vremenskog okvira. Svi zaposleni u Pfizeru imaju ključnu ulogu u ispunjavanju navedenih dužnosti i u potpunosti su osposobljeni da prepoznaju neželjena dejstva i da izveštavaju o njima.

O nama Odgovornost Terapijske oblastiIstraživanje i razvojPosao u kompaniji PfizerPfizer u svetu Mapa straniceZa zdravstvene radnike Grant Seekers Media Uslovi korišćenjaPravila o privatnosti & politika kolačića Pfizer CentreOne Business to Business © Pfizer SRB d.o.o. / Sva Prava zadržana. /PP-UNP-SRB-0008/ Datum izrade: novembar 2022.