KontaktKontakt
HomeOdgovornostTransparentnost i javna objava prenosa vrednostiTransparentnost i javna objava prenosa vrednosti

Kompanija Pfizer se zalaže za potpunu transparentnost odnosa i saradnje farmaceutske industrije sa zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima i zato se u skladu s EFPIA kodeksom obavezuje na javnu objavu prenosa vrednosti prema zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima.

Prenos vrednosti u korist zdravstvenih organizacija, obuhvata sve isplate izvršene u vezi sa sledećim aktivnostima:

Donacije i prilozi za obrazovanje. Donacije i prilozi za obrazovanje zdravstvenih organizacija u svrhu podrške zdravstvenoj zaštiti, uključujući donacije, doprinose za obrazovanje ustanovama, organizacijama ili udruženjima koje čine zdravstveni radnici i/ili pružaoci zdravstvenih usluga.
Doprinosi za pokrivanje troškova povezanih s događajima. Doprinosi za pokrivanje troškova povezanih s događajima, uključujući sponzorstvo učestvovanja zdravstvenog radnika preko zdravstvene organizacije poput:

  • kotizacije

  • sponzorskih ugovora sa zdravstvenim radnikom ili trećim licem kog imenuje zdravstvena organizacija za upravljanje događajem

  • troškovi puta i smeštaja

Naknade za usluge i savetovanje.

Prenos vrednosti u korist zdravstvenih radnika obuhvata sve isplate izvršene u vezi sa sledećim aktivnostima:

Doprinos za pokrivanje troškova povezanih s događajima poput:

  • kotizacije

  • troškova puta i smeštaja

Naknade za usluge i savetovanje.

Prenosi vrednosti u svrhe istraživanja i razvoja:

Prenosi vrednosti u svrhe istraživanja i razvoja izvršeni tokom svakog izveštajnog perioda objavljuju se zbirno. Svi podmireni troškovi koji su nedvosmisleno vezani uz aktivnosti istraživanja i razvoja smeju da se uključe u zbirni izveštaj u kategoriji „Prenos vrednosti u svrhe istraživanja i razvoja“.

Objavljivanje ove informacije je samo u svrhe transparentnosti, kao što je bliže objašnjeno u Pfizerovoj Politici privatnosti zdravstvenih radnika (u odeljku „Otkrivanja prenosa vrednosti“). Ovo nije opšta dozvola onima koji pristupaju veb sajtu radi obavljanja dalje obrade podataka zdravstvenih radnika (HCP), kao što je kombinovanje s informacijama objavljenim na drugim veb sajtovima.

2022 - Prikaz metodologije i javna objava prenosa vrednostiLearn More

Svaka članica javno objavljuje prenos vrednosti za istraživanje i razvoj za svaki izveštajni period. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove tačke mogu da se uključe u konsolidovano izveštavanje pod kategorijom „Prenos vrednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

Prikaz metodologije koja se primenjuje u pripremi izveštaja o prenosu vrednosti i načinu identifikacije prenosa vrednosti za svaki od pojedinačnih oblika saradnje za kalendarsku godinu 2022.
Javna objava prenosa vrednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2022. godinu.
Pfizer je potvrdio da konačni izveštaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima, u skladu sa zahtevima usvojenim od strane Evropske federacije farmaceutske industrije i asocijacija, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa (INOVIA).
Pristupite ovoj vezi za izveštaj o prenosu vrednosti organizacije pacijenata: Pfizer Medical, Scientific & Patient Education Grant Transparency | Pfizer

2021 - Prikaz metodologije i javna objava prenosa vrednostiLearn More

Svaka članica javno objavljuje prenos vrednosti za istraživanje i razvoj za svaki izveštajni period. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove tačke mogu da se uključe u konsolidovano izveštavanje pod kategorijom „Prenos vrednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

Prikaz metodologije koja se primenjuje u pripremi izveštaja o prenosu vrednosti i načinu identifikacije prenosa vrednosti za svaki od pojedinačnih oblika saradnje za kalendarsku godinu 2021.
Javna objava prenosa vrednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2021. godinu.
Pfizer je potvrdio da konačni izveštaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima, u skladu sa zahtevima usvojenim od strane Evropske federacije farmaceutske industrije i asocijacija, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa (INOVIA).

2020 - Prikaz metodologije i javna objava prenosa vrednosti

Svaka članica javno objavljuje prenos vrednosti za istraživanje i razvoj za svaki izveštajni period. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove tačke mogu da se uključe u konsolidovano izveštavanje pod kategorijom „Prenos vrednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

Prikaz metodologije koja se primenjuje u pripremi izveštaja o prenosu vrednosti i načinu identifikacije prenosa vrednosti za svaki od pojedinačnih oblika saradnje za kalendarsku godinu 2020.
Javna objava prenosa vrednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2020. godinu.
Pfizer je potvrdio da konačni izveštaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima, u skladu sa zahtevima usvojenim od strane Evropske federacije farmaceutske industrije i asocijacija, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa (INOVIA).

Learn More
O nama Odgovornost Terapijske oblastiIstraživanje i razvojPosao u kompaniji PfizerPfizer u svetu Mapa straniceZa zdravstvene radnike Grant Seekers Media Uslovi korišćenjaPravila o privatnosti & politika kolačića Pfizer CentreOne Business to Business © Pfizer SRB d.o.o. / Sva Prava zadržana. /PP-UNP-SRB-0008/ Datum izrade: novembar 2022.