KontaktKontakt
Obaveštenje o privatnosti za ZRUvodPodaci o ličnostiKako koristimo podatke o ličnosti Kako podatke o ličnosti činimo dostupnim drugim licimaObjavljivanje prenosa vrednostiPojedinačna pravaBezbednost podatakaPravni osnov obrade i rok čuvanja podatakaPrekogranični prenosiPodaci o maloletnicimaAžuriranjeKontaktirajte nasPodnošenje žalbe regulatornom telu 
Obaveštenje o privatnosti za ZR 
Uvod

Ovo Obaveštenje o privatnosti za zdravstvene radnike („Obaveštenje o privatnosti za ZR“ ili „Obaveštenje o privatnosti“) opisuje Podatke o ličnosti koje privredno društvo Pfizer SRB d.o.o., Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd, kako je navedeno u odeljku Kontaktirajte nas, ispod, (dalje u tekstu, „Pfizer“, „mi“) prikuplja o Vama kao zdravstvenom radniku („ZR“) u našoj interakciji sa Vama; kako koristimo te podatke; kako ih štitimo; i odluke koje možete doneti u vezi sa svojim Ličnim podacima. Pozivamo Vas da pregledate ovo Obaveštenje o privatnosti za ZR i kliknete na dostupne linkove ili da odaberete opciju „Saznajte više“ ako želite dodatne informacije o određenoj temi.

Ako imate interakciju sa nama onlajn, molimo takođe pogledajte obaveštenje o privatnosti postavljeno na veb sajt ili u aplikaciju koju koristite.

Podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti su podaci koji Vas identifikuju kao pojedinca ili koji se odnose na pojedinca kojeg je na osnovu tih podataka, samostalno ili zajedno sa drugim podacima, moguće identifikovati. Prikupljaćemo Vaše Podatke o ličnosti kada se sastajemo sa Vama, kada učestvujete u našim programima, aktivnostima, industrijskim manifestacijama, na sajmovima, ili u vezi sa Vašim upitima i komunikacijom sa nama. Takođe prikupljamo Podatke o ličnosti od kompanija koje se bave podacima i koje pružaju informacione usluge u zdravstvenom sektoru, javno dostupnih izvora profesionalnih informacija i  marketinških partnera.

Saznajte više

Podaci o ličnosti koje možemo prikupljati uključuju:

 • Ime
 • Kontakt podatke (poštanska adresa, brojevi telefona, imejl adresa, broj faksa)
 • Vaš preferirani jezik
 • Profesionalnu fotografiju
 • Vaša interesovanja (kao što su teme iz oblasti zdravstva o kojima zatražite informacije od nas)
 • Radnu biografiju, uključujući podatke vezane za Vaše obrazovanje, licenciranje, specijalizacije, profesionalnu pripadnost (npr. članstvo u medicinskim društvima ili mrežama ZR), publikacije, kvalifikacije i druga profesionalna dostignuća
 • Podatke vezane za Vaše korišćenje naših proizvoda, Vaše interakcije sa nama, Vašu preferiranu metodu komunikacije sa nama i usluge onima o kojima se brinete
 • Finansijske i bankovne podatke koje nam date da bismo Vam platili za usluge i obezbedili nadoknadu profesionalnih naknada, putnih, smeštajnih i ličnih troškova
 • Nacionalni identifikacioni broj, broj pasoša, poreski identifikacioni broj
 • Putne preferencije

Kada se od Vas zatraži da date Podatke o ličnosti, možete to da odbijete. Ali ako odlučite da ne date podatke koji su nam neophodni da bismo pružili tražene usluge ili izvršili svoje ugovorne obaveze, možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo te usluge ili izvršimo te ugovorne obaveze.
Ako nam date Podatke o ličnosti ili nam dozvolite da prikupljamo bilo kakve Podatke o ličnosti vezane za drugu osobu, uključujući podatke o neželjenom događaju, govorite nam da ste ovlašćeni da delite te podatke i da nam dozvolite da koristimo te podatke na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti za ZR.

Kako koristimo podatke o ličnosti

Koristimo Podatke o ličnosti sa ciljem da:

 • Ostvarimo interakciju sa Vama kada imamo ugovorni odnos ili legitiman interes.

Saznajte više

Interakcija sa Vama uključuje sledeće:

 • Odgovaranje na Vaše upite i zahteve.
 • Primenu ugovornih pravila i uslova koji upravljaju našim odnosom sa Vama (npr. medicinskim manifestacijama, publikacijama, savetodavnim sastancima itd) i, po potrebi, plaćanje utvrđenih ili dogovorenih usluga ili nadoknađivanje Vaših troškova, planiranje poziva, sastanaka, putovanja i drugih povezanih interakcija sa Vama, slanje administrativnih informacija i beleženje naših interakcija sa Vama.
 • Kreiranje i održavanje baze podataka kompanije Pfizer o zdravstvenim radnicima kako bismo Vas identifikovali i, po potrebi, komunicirali sa Vama (uz pomoć  digitalnih i drugih sredstava) kao naučnim stručnjakom ili ključnim kreatorom stavova u različitim zdravstvenim oblastima na osnovu Vaše profesionalne stručnosti i mišljenja i, gde je to primenjivo, Vaše prethodne interakcije sa nama, kao na primer:
 • da smo Vas zvali da učestvujete u kongresima/panelima, sastancima ZR i obrazovnim aktivnostima
 • da smo Vam se obraćali zbog Vaše profesionalne stručnosti slanjem informacija o našim proizvodima preko naših profesionalnih predstavnika ili u kontekstu anketa  vezanih za farmaceutske proizvode ili usluge.
 • Da poslujemo u skladu sa svojim zakonskim obavezama, u statističke svrhe ili da ispunimo svoje legitimne interese u održavanju posla.

Saznajte više

Naše poslovne aktivnosti uključuju sledeće:

 • Poštovanje naših obaveza regulatornog nadzora i izveštavanja, uključujući one vezane za neželjene događaje, žalbe na proizvode i bezbednost proizvoda.
 • Potvrđivanje mogućnosti Vašeg pristupa određenim proizvodima, uslugama i podacima koji mogu biti dati samo licenciranim ZR ili druge provere radi utvrđivanja da li smo sprečeni da sarađujemo sa Vama.
 • Održavanje obuka i obezbeđivanje kontrole kvaliteta.
 • Uočavanje, sprečavanje ili istraživanje nedoličnog ponašanja.
 • Poštovanje obaveza vezanih za borbu protiv korupcije i transparentnost.
 • Analiziranje ili predviđanje preferencija ZR radi identifikovanja grupisanih trendova, sa ciljem razvoja, poboljšanja ili izmene naših proizvoda, usluga i poslovnih aktivnosti.
 • Zaštitu naših prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine i/ili prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naših podružnica, Vas ili drugih lica.
Learn More
 • Obezbeđivanje marketinških i promotivnih komunikacija o naučnim/zdravstvenim pitanjima (uz pomoć digitalnih ili drugih sredstava), koje mogu biti personalizovane za Vašu stručnu oblast i interesovanja, kada za to imamo Vaš pristanak.

Kako podatke o ličnosti činimo dostupnim drugim licima

Podatke o ličnosti činimo dostupnim na sledeći način:

 • Drugim Pfizer kompanijama (spisak naših kompanija pogledajte ovde) u svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti za ZR.

 • Našim pružaocima usluga-trećim licima, da bi pružali usluge kao što je hostovanje veb sajta, analiza podataka, obezbeđivanje informacione tehnologije i povezane infrastrukture, korisnički servis, dostavljanje imejlova, revizija i druge usluge.

 • Kompanijama koje se bave podacima i koje pružaju informacione usluge u zdravstvenom sektoru, kako bismo obezbedili da će Vaši podaci biti redovno ažurirani i uvek tačni.

 • Drugim kompanijama sa kojima sarađujemo u vezi sa zajedničkim razvojem, distribucijom i plasiranjem na tržište određenih proizvoda ili usluga.

 • Radi ispunjavanja nekog regulatornog zahteva, poštovanja sudskog procesa, izvršenja sudskog naloga, vladinog zahteva ili zakonskog procesa kojem budemo izloženi.

 • Radi preduzimanja zakonskih radnji ili druge zaštite bezbednosti, prava ili imovine naših kupaca, javnosti, kompanije Pfizer i naših podružnica.

 • Radi pripreme, dovršavanja i primene svake eventualne reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ili drugog raspolaganja celim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, aktive ili akcija (uključujući i u vezi sa bilo kakvim stečajem ili sličnim postupcima).

Objavljivanje prenosa vrednosti

Pfizer kompanija u zemlji u kojoj radite objavljivaće javno prenose vrednosti koje primite od bilo koje Pfizer kompanije u skladu sa EFPIA Kodeksom transparentnosti i/ili primenjivim lokalnim zakonima (kao što je plaćanje profesionalnih naknada, putnih, smeštajnih i ličnih troškova).

Saznajte više

Osim ukoliko je drugačije propisano zakonom, objavićemo Vaš identitet, grad i zemlju Vaše profesionalne prakse, kao i datum, prirodu i iznos vrednosti koju ste primili od kompanije Pfizer. Broj Vaše lične karte ili socijalnog osiguranja biće objavljen samo ako to zahteva lokalni zakon. Ove objave biće postavljene na našim veb sajtovima i/ili veb sajtovima EFPIA lokalnih farmaceutskih udruženja. Kada je to obavezno po zakonu, objavljivanje će se takođe izvršiti na relevantnim vladinim veb sajtovima. Podaci će nakon objavljivanja biti dostupni 3 godine (osim ako u Vašoj zemlji važi drugi zakonski period).

Ove podatke objavljujemo u skladu sa zakonom, na osnovu vašeg pristanka.

Objavljivanje ovih podataka služi višestrukim legitimnim interesima društva, a to uključuje pacijente, zdravstvene sisteme, farmaceutsku industriju i Vas kao ZR tako što:

 • Uliva poverenje javnosti u integritet i nezavisnost ZR.
 • Doprinosi očuvanju javnog zdravlja promovisanjem odgovornosti ZR pacijentima za odlučivanje o njihovom lečenju.
 • Pokazuje posvećenost neprekidnom obrazovanju ZR, što doprinosi boljoj nezi pacijenata.
Learn More

Takođe koristimo i činimo dostupnim Vaše Podatke o ličnosti kada smatramo da je to neophodno ili prikladno

 • Drugim Pfizer kompanijama u svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti.

 • Da bismo poštovali primenjive zakone i svoje obaveze regulatornog nadzora i izveštavanja (koji mogu uključivati zakone izvan Vaše zemlje prebivališta), da bismo odgovorili na zahteve javnih i vladinih tela (koja mogu uključivati tela izvan Vaše zemlje prebivališta), da bismo sarađivali sa policijom ili iz drugih pravnih razloga.

 • Da bismo primenjivali svoja pravila i uslove.

 • Da bismo zaštitili svoja prava, privatnost, bezbednost ili imovinu i/ili prava, privatnost, bezbednost ili imovinu naših podružnica, Vas ili drugih lica.

Pored toga, možemo koristiti, učiniti dostupnim/objaviti ili prenositi Podatke o ličnosti trećem licu u vezi sa bilo kakvom reorganizacijom, spajanjem, prodajom, zajedničkim ulaganjem, prenosom ili drugim raspolaganjem celim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, aktive ili akcija (uključujući i u vezi sa bilo kakvim stečajem ili sličnim postupcima).

Pojedinačna prava

U vezi sa obradom Vaših Podataka o ličnosti, pripadaju Vam, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“), sledeća prava u vezi sa obradom vaših Podataka o ličnosti: pravo da zatražite informacije o njihovoj obradi, pravo da im pristupite, pravo da tražite njihovu kopiju, pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših Podataka o ličnosti, pravo na ograničenje njihove obrade, pravo na prenosivost Vaših Podataka o ličnosti, pravo na podnošenje prigovora protiv konkretne obrade vaših Podataka o ličnosti i pravo na prekid njihove obrade, kao i pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu automatizovane obrade. Takođe, ukoliko se Vaši Podaci o ličnosti obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da povlačenje saglasnosti ne utiče na dozvoljenost obrade Vaših Podataka o ličnosti koja je vršena pre povlačenja saglasnosti.

Ukoliko želite da zatražite ostvarenje bilo kojeg od Vaših gore-navedenih prava, možete da nam se obratite na način naveden u odeljku Kontaktirajte nas.

Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa primenjivim zakonima.

U svom zahtevu, molimo Vas navedite koje Podatke o ličnosti želite da izmenite, da li želite da budu uklonjeni iz naše baze podataka, ili nas obavestite na koji način želite da ograničite našu upotrebu tih podataka. Radi Vaše zaštite, možda ćemo morati da potvrdimo Vaš identitet pre izvršenja Vašeg zahteva. Pokušaćemo da ispunimo Vaš zahtev što je pre razumno moguće.

Molimo imajte u vidu da ćemo možda morati da zadržimo određene Podatke o ličnosti za potrebe vođenja evidencije i/ili za dovršavanje eventualnih transakcija koje ste započeli pre podnošenja zahteva za izmenu ili brisanje.

Bezbednost podataka

Trudimo se da koristimo odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere za zaštitu Vaših Podataka o ličnosti. Nažalost, nijedan sistem prenosa ili skladištenja podataka ne može garantovati stoprocentnu bezbednost.

Pravni osnov obrade i rok čuvanja podataka

Vaše Podatke o ličnosti ćemo čuvati onoliko koliko je potrebno ili dozvoljeno u svetlu svrhe/a za koju/e su pribavljeni i kao što je navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti. Kriterijumi za utvrđivanje naših rokova čuvanja uključuju: (i) koliko dugo imamo odnos sa Vama i obezbeđujemo Vam Sajt; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo; ili (iii) da li se zadržavanje savetuje u svetlu našeg zakonskog položaja (na primer, u pogledu primene Pravila korišćenja Sajta, primenjive zastarelosti, parničnog postupka ili regulatornih istraga)Ukoliko Vaše Podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, možemo ih čuvati sve dok imamo tu saglasnost, odnosno do njenog povlačenja.

Pravni osnov za ovde opisanu obradu Vaših Podataka o ličnosti razlikuje se u zavisnosti od svrhe/a obrade, i može da bude: (i) izvršenje ugovora zaključenog sa Vama ili preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora na Vaš zahtev, (ii) poštovanje naših pravnih obaveza, 
(iii) ostvarivanje naših legitimnih interesa i/ili legitimnih interesa naših povezanih lica ili trećih lica, i (4) Vaša saglasnost za konkretnu obradu Vaših Podataka o ličnosti (npr. ukoliko bismo Vam slali marketinške informacije).

Prekogranični prenosi

Podaci koje prikupimo preko Sajta mogu biti skladišteni i dalje obrađivani u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili u kojima angažujemo pružaoce usluga, odnosno u kojima se nalaze primaoci podataka, uključujući SAD i mesta na kojima posluju naše podružnice.

Ukoliko su u pitanju zemlje koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, preduzećemo odgovarajuće mere kako bi se obezbedio primereni nivo zaštite i ispunili svi zakonski zahtevi u pogledu obrade tih Podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, uključujući npr. primenom standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“), obavezujućih poslovnih pravila, odobrenja izdatih od strane Poverenika i sl. (za više detalja o preduzetim merama, ukoliko je primenjivo, možete da nas kontaktirate na način naveden u odeljku Kontaktirajte nas).

Da biste dobili kopiju ovih mera, molimo kliknite ovde.

Podaci o maloletnicima

Sajt nije namenjen osobama mlađim od petnaest (15) godina i mi svesno ne prikupljamo Podatke o ličnosti takvih osoba. Ako ste ispod relevantne starosne granice u svojoj oblasti nadležnosti, trebaće Vam dozvola jednog roditelja ili zakonskog staratelja za korišćenje Sajta. Molimo konsultujte svog roditelja ili zakonskog staratelja pre korišćenja Sajta.
Ako nam dajete Podatke o ličnosti osoba mlađih od petnaest (15) godina, potvrđujete da imate odgovarajuće ovlašćenje za to i da to ovlašćenje možete pokazati kompaniji Pfizer na njen zahtev.

Ažuriranje

Možemo da izmenimo ili dopunimo, odnosno da ažuriramo ovo Obaveštenje o privatnosti iz regulatornih ili drugih legitimnih razloga. Nova verzija će uvek bez odlaganja biti objavljena na Sajtu. Ukoliko i nakon takvog objavljivanja, nastavite sa korišćenjem Sajta, smatraćemo da prihvatate to novo Obaveštenje o privatnosti. U svakom slučaju, savetujemo Vam da redovno proveravate aktuelnu verziju Obaveštenja o privatnosti na Sajtu, kako biste u svakom trenutku bili informisani o aktuelnim pravilima u pogledu privatnosti, odnosno obrade i zaštite Vaših Podataka o ličnosti.

Važeća verzija ovog Obaveštenja o privatnosti je verzija od 21.11.2022.

Kontaktirajte nas

Privredno društvo koje je, u svojstvu rukovaoca podataka, odgovorno za ovde opisanu obradu Vaših Podataka o ličnosti je:

Pfizer SRB d.o.o.

Trešnjinog cveta 1-VI, 11000 Beograd, Srbija

Ako imate pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti, ili želite da podnesete zahtev za ostvarenje bilo kojih pojedinačnih prava, molimo pišite na sledeću adresu:

Pfizer SRB d.o.o.

Trešnjinog cveta 1-VI, 11000 Beograd, Srbija

Takođe se možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka zaduženom za Vašu zemlju ili region, ako je to primenjivo. Da biste našli podatke za kontakt tog službenika, posetite DPO.Pfizer.com.

Podnošenje žalbe regulatornom telu

Možete podneti žalbu telu zaduženom za zaštitu podataka u Vašoj zemlji ili regionu ili mestu navodnog kršenja. Molimo kliknite ovde za podatke za kontakt takvih tela.U Republici Srbiji, ukoliko smatrate da obrada Vaših Podataka o ličnosti nije u skladu sa Zakonom, možete podneti pritužbu Povereniku.

O nama Odgovornost Terapijske oblastiIstraživanje i razvojPosao u kompaniji PfizerPfizer u svetu Mapa straniceZa zdravstvene radnike Grant Seekers Media Uslovi korišćenjaPravila o privatnosti & politika kolačića Pfizer CentreOne Business to Business © Pfizer SRB d.o.o. / Sva prava zadržana. /PP-UNP-SRB-0008/ Datum izrade: novembar 2022.