KVALITET PROIZVODA

KVALITET PROIZVODA

Pfizer je posvećen razvoju bezbednih i efikasnih proizvoda, koji uključuju lekove, biološke lekove, vakcine, kao i medicinska sredstva.

Stremimo stalnom poboljšanju kvaliteta naših proizvoda i povećanju poverenja naših pacijenata.
​​​​​​​
Povratne informacije od strane pacijenata, farmaceuta i lekara su veoma važne za Pfizer. Pozivamo Vas da nam se obratite ukoliko niste u potpunosti zadovoljni s upotrebom nekog od naših proizvoda.

Sve prijave se evaluiraju pa se, upravo zahvaljujući njima, sprovode stalna unapređenja pakovanja, označavanja i proizvodnog procesa. Svi Pfizerovi proizvodi se proizvode u skladu s Dobrom Proizvođačkom Praksom i zadovoljavaju stroge propise koje postavlja Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS).

Ukoliko imate primedbu na kvalitet naših proizvoda, molimo, pošaljite nam e-mail na reklamacije.SrbijaiCBC@pfizer.com.
O NAMANAŠA ISTORIJAODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTITERAPIJSKE OBLASTIFALSIFIKOVANI LEKOVIBEZBEDNOST LEKOVAPRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA I DRUGA PITANJA O NAŠIM PROIZVODIMAKVALITET PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LEKOVARAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA