OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI EEP-A ZA ZR

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI EEP-A ZA ZR

UVOD

Ovo Obaveštenje o privatnosti EEP-a za zdravstvene radnike („Obaveštenje o privatnosti za ZR“ ili „Obaveštenje o privatnosti“) opisuje Podatke o ličnosti koje Pfizer kompanije u EEP-u navedene u odeljku Kontaktirajte nas, ispod, (dalje u tekstu, „Pfizer“, „mi“) prikupljaju o Vama kao zdravstvenom radniku („ZR“) u našoj interakciji sa Vama; kako koristimo te podatke; kako ih štitimo; i odluke koje možete doneti u vezi sa svojim Ličnim podacima. Pozivamo Vas da pregledate ovo Obaveštenje o privatnosti za ZR i kliknete na dostupne linkove ili da odaberete opciju „Saznajte više“ ako želite dodatne informacije o određenoj temi.

Ako imate interakciju sa nama onlajn, molimo takođe pogledajte obaveštenje o privatnosti postavljeno na veb sajt ili u aplikaciju koju koristite.

PODACI O LIČNOSTI

„Podaci o ličnosti“ su podaci koji Vas identifikuju kao pojedinca ili koji se odnose na pojedinca kojeg je moguće identifikovati. Prikupljaćemo Vaše Podatke o ličnosti kada se sastajemo sa Vama, kada učestvujete u našim programima, aktivnostima, industrijskim manifestacijama, na sajmovima, ili u vezi sa Vašim upitima i komunikacijom sa nama. Takođe prikupljamo Podatke o ličnosti od kompanija koje se bave podacima i koje pružaju informacione usluge u zdravstvenom sektoru, javno dostupnih izvora profesionalnih informacija i zajedničkih marketinških partnera.

Saznajte više

Podaci o ličnosti koje možemo prikupljati uključuju:

 • Ime
 • Kontakt podatke (poštanska adresa, brojevi telefona, imejl adresa, broj faksa)
 • Vaš preferirani jezik
 • Profesionalnu fotografiju
 • Vaša interesovanja (kao što su teme iz oblasti zdravstva o kojima zatražite informacije od nas)
 • Radnu biografiju, uključujući podatke vezane za Vaše obrazovanje, licenciranje, specijalizacije, profesionalnu pripadnost (npr. članstvo u medicinskim društvima ili ili       mrežama ZR), publikacije, kvalifikacije i druga profesionalna dostignuća
 • Podatke vezane za Vaše korišćenje naših proizvoda, Vaše interakcije sa nama, Vašu preferiranu metodu komunikacije sa nama i usluge onima o kojima se brinete
 • Finansijske i bankovne podatke koje nam date da bismo Vam platili za usluge i obezbedili nadoknadu profesionalnih naknada, putnih, smeštajnih i ličnih troškova
 • Nacionalni identifikacioni broj, broj pasoša, poreski identifikacioni broj
 • Putne preferencije
Kada se od Vas zatraži da date Podatke o ličnosti, možete to da odbijete. Ali ako odlučite da ne date podatke koji su nam neophodni da bismo pružili tražene usluge ili izvršili svoje ugovorne obaveze, možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo te usluge ili izvršimo te ugovorne obaveze.
Ako nam date Podatke o ličnosti ili nam dozvolite da prikupljamo bilo kakve Podatke o ličnosti vezane za drugu osobu, uključujući podatke o neželjenom događaju, govorite nam da ste ovlašćeni da delite te podatke i da nam dozvolite da koristimo te podatke na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti EEP-a za ZR.

KAKO KORISTIMO PODATKE O LIČNOSTI

Koristimo Podatke o ličnosti sa ciljem da:
 • Ostvarimo interakciju sa Vama kada imamo ugovorni odnos ili legitiman interes.

Saznajte više

Interakcija sa Vama uključuje sledeće:

 • Odgovaranje na Vaše upite i zahteve.
 • Primenu ugovornih pravila i uslova koji upravljaju našim odnosom sa Vama (npr. medicinskim manifestacijama, publikacijama, savetodavnim sastancima itd) i, po           potrebi, plaćanje utvrđenih ili dogovorenih usluga ili nadoknađivanje Vaših troškova, planiranje poziva, sastanaka, putovanja i drugih povezanih interakcija sa Vama,       slanje administrativnih informacija i beleženje naših interakcija sa Vama.
 • Kreiranje i održavanje baze podataka kompanije Pfizer o zdravstvenim radnicima kako bismo Vas identifikovali i, po potrebi, komunicirali sa Vama (uz pomoć                   digitalnih i drugih sredstava) kao naučnim stručnjakom ili ključnim kreatorom stavova u različitim zdravstvenim oblastima na osnovu Vaše profesionalne stručnosti i         mišljenja i, gde je to primenjivo, Vaše prethodne interakcije sa nama, kao na primer:
 • da smo Vas zvali da učestvujete u kongresima/panelima, sastancima ZR i obrazovnim aktivnostima
 • da smo Vam se obraćali zbog Vaše profesionalne stručnosti slanjem informacija o našim proizvodima preko naših profesionalnih predstavnika ili u kontekstu anketa       vezanih za farmaceutske proizvode ili usluge.
 • Da poslujemo u skladu sa svojim zakonskim obavezama, u statističke svrhe ili da ispunimo svoje legitimne interese u održavanju posla.

Saznajte više

Naše poslovne aktivnosti uključuju sledeće:

 • Poštovanje naših obaveza regulatornog nadzora i izveštavanja, uključujući one vezane za neželjene događaje, žalbe na proizvode i bezbednost proizvoda.
 • Potvrđivanje mogućnosti Vašeg pristupa određenim proizvodima, uslugama i podacima koji mogu biti dati samo licenciranim ZR ili druge provere radi utvrđivanja da       li smo sprečeni da sarađujemo sa Vama.
 • Održavanje obuka i obezbeđivanje kontrole kvaliteta.
 • Uočavanje, sprečavanje ili istraživanje nedoličnog ponašanja.
 • Poštovanje obaveza vezanih za borbu protiv korupcije i transparentnost.
 • Analiziranje ili predviđanje preferencija ZR radi identifikovanja grupisanih trendova, sa ciljem razvoja, poboljšanja ili izmene naših proizvoda, usluga i poslovnih               aktivnosti.
 • Zaštitu naših prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine i/ili prava, privatnosti, bezbednosti il imovine naših podružnica, Vas ili drugih lica.
 • Obezbeđivanje marketinških i promotivnih komunikacija o naučnim/zdravstvenim pitanjima (uz pomoć digitalnih ili drugih sredstava), koje mogu biti personalizovane za Vašu stručnu oblast i interesovanja, kada za to imamo Vaš pristanak ili legitiman interes.

KAKO OBJAVLJUJEMO PODATKE O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti objavljujemo na sledeći način:
 • Drugim Pfizer kompanijama (spisak naših kompanija pogledajte ovde) u svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti EEP-a za ZR.
 • Našim trećim pružaocima usluga, da bi pružali usluge kao što je hostovanje veb sajta, analiza podataka, obezbeđivanje informacione tehnologije i povezane infrastrukture, korisnički servis, dostavljanje imejlova, revizija i druge usluge.
 • Kompanijama koje se bave podacima i koje pružaju informacione usluge u zdravstvenom sektoru, kako bismo osigurali da će Vaši podaci biti redovno ažurirani i uvek tačni.
 • Drugim kompanijama sa kojima sarađujemo u vezi sa zajedničkim razvojem, distribucijom i plasiranjem na tržište određenih proizvoda ili usluga.
 • Radi ispunjavanja nekog regulatornog zahteva, poštovanja sudskog procesa, izvršenja sudskog naloga, vladinog zahteva ili zakonskog procesa kojem budemo izloženi.
 • Radi preduzimanja zakonskih radnji ili druge zaštite bezbednosti, prava ili imovine naših kupaca, javnosti, kompanije Pfizer i naših podružnica.
 • Radi pripreme, dovršavanja i primene svake eventualne reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ili drugog raspolaganja celim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, aktive ili akcija (uključujući i u vezi sa bilo kakvim stečajem ili sličnim postupcima).

OBJAVLJIVANJE PRENOSA VREDNOSTI

Pfizer kompanija u zemlji u kojoj radite objavljivaće javno prenose vrednosti koje primite od bilo koje Pfizer kompanije u skladu sa EFPIA Kodeksom transparentnosti i/ili primenjivim lokalnim zakonima (kao što je plaćanje profesionalnih naknada, putnih, smeštajnih i ličnih troškova).

Saznajte više

Osim ukoliko je drugačije propisano zakonom, objavićemo Vaš identitet, grad i zemlju Vaše profesionalne prakse, kao i datum, prirodu i iznos vrednosti koju ste primili od kompanije Pfizer. Broj Vaše lične karte ili socijalnog osiguranja biće objavljen samo ako to zahteva lokalni zakon. Ove objave biće postavljene na našim veb sajtovima i/ili veb sajtovima EFPIA lokalnih farmaceutskih udruženja. Kada je to obavezno po zakonu, objavljivanje će se takođe izvršiti na relevantnim vladinim veb sajtovima. Podaci će nakon objavljivanja biti dostupni 3 godine (osim ako u Vašoj zemlji važi drugi zakonski period).

Ove podatke objavljujemo u skladu sa pristankom, zakonom ili legitimnim interesima.
​​​​​​​
Objavljivanje ovih podataka služi višestrukim legitimnim interesima društva, a to uključuje pacijente, zdravstvene sisteme, farmaceutsku industriju i Vas kao ZR tako što:

 • Uliva poverenje javnosti u integritet i nezavisnost ZR.
 • Doprinosi očuvanju javnog zdravlja promovisanjem odgovornosti ZR pacijentima za odlučivanje o njihovom lečenju.
 • Pokazuje posvećenost neprekidnom obrazovanju ZR, što doprinosi boljoj nezi pacijenata.
Takođe koristimo i objavljujemo Vaše Podatke o ličnosti kada smatramo da je to neophodno ili prikladno
 • Drugim Pfizer kompanijama u svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti.
 • Da bismo poštovali primenjive zakone i svoje obaveze regulatornog nadzora i izveštavanja (koji mogu uključivati zakone izvan Vaše zemlje prebivališta), da bismo odgovorili na zahteve javnih i vladinih tela (koja mogu uključivati tela izvan Vaše zemlje prebivališta), da bismo sarađivali sa policijom ili iz drugih pravnih razloga.
 • Da bismo primenjivali svoja pravila i uslove.
 • Da bismo zaštitili svoja prava, privatnost, bezbednost ili imovinu i/ili prava, privatnost, bezbednost imovinu naših podružnica, Vas ili drugih lica.
Pored toga, možemo koristiti, objavljivati ili prenositi Podatke o ličnosti trećem licu u vezi sa bilo kakvom reorganizacijom, spajanjem, prodajom, zajedničkim ulaganjem, prenosom ili drugim raspolaganjem celim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, aktive ili akcija (uključujući i u vezi sa bilo kakvim stečajem ili sličnim postupcima).

POJEDINAČNA PRAVA

Ako želite da zatražite pregled, korekciju, ažuriranje, sprečavanje, ograničavanje ili brisanje Podataka o ličnosti koje ste nam dostavili preko Sajta, ili ako želite da zatražite prijem elektronske kopije takvih Podataka o ličnosti u svrhu prenosa istih drugoj kompaniji, možete nas kontaktirati na način naveden u odeljku Kontaktirajte nas. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa primenjivim zakonima.
U svom zahtevu, molimo Vas navedite koje Podatke o ličnosti želite da izmenite, da li želite da budu uklonjeni iz naše baze podataka, ili nas obavestite na koji način želite da ograničite našu upotrebu tih podataka. Radi Vaše zaštite, možda ćemo morati da potvrdimo Vaš identitet pre izvršenja Vašeg zahteva. Pokušaćemo da ispunimo Vaš zahtev što je pre razumno moguće.
Molimo imajte u vidu da ćemo možda morati da zadržimo određene Podatke o ličnosti za potrebe vođenja evidencije i/ili za dovršavanje eventualnih transakcija koje ste započeli pre podnošenja zahteva za izmenu ili brisanje.

BEZBEDNOST PODATAKA

Trudimo se da koristimo odgovarajuće organizacione, tehničke i administrativne mere za zaštitu Vaših Podataka o ličnosti. Nažalost, nijedan sistem prenosa ili skladištenja podataka ne može garantovati stoprocentnu bezbednost.

PERIOD ZADRŽAVANJA

Vaše Podatke o ličnosti ćemo zadržati koliko god je potrebno ili dozvoljeno u svetlu svrhe/a za koju/e su pribavljeni i kao što je navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti. Kriterijumi za utvrđivanje naših perioda zadržavanja uključuju: (i) koliko dugo imamo odnos sa Vama i obezbeđujemo Vam Sajt; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo; ili (iii) da li se zadržavanje savetuje u svetlu našeg zakonskog položaja (na primer, u pogledu primene Pravila korišćenja Sajta, primenjive zastarelosti, parničnog postupka ili regulatornih istraga).

PREKOGRANIČNI PRENOS

Podaci koje prikupimo preko Sajta mogu biti skladišteni i obrađeni u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili u kojima angažujemo pružaoce usluga, uključujući SAD i mesta na kojima posluju naše podružnice.

Za neke zemlje koje nisu članice EEP-a Evropska komisija je utvrdila da pružaju adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEP-a (ceo spisak ovih zemalja dostupan je ovde). Za prenose iz EEP-a u zemlje koje Evropska komisija ne smatra adekvatnim, uspostavili smo adekvatne mere, na primer tako što smo osigurali da je primalac obavezan Standardnim ugovornim klauzulama EU, radi zaštite Vaših Podataka o ličnosti.

Da biste dobili kopiju ovih mera, molimo kliknite ovde.

PODACI O MALOLETNICIMA

Sajt nije namenjen osobama mlađim od šesnaest (16) godina i mi svesno ne prikupljamo Podatke o ličnosti takvih osoba. Ako ste ispod relevantne starosne granice u svojoj oblasti nadležnosti, trebaće Vam dozvola jednog roditelja ili zakonskog staratelja za korišćenje Sajta. Molimo konsultujte svog roditelja ili zakonskog staratelja pre korišćenja Sajta.

Ako nam dajete Podatke o ličnosti osoba mlađih od šesnaest (16) godina, potvrđujete da imate odgovarajuće ovlašćenje za to i da to ovlašćenje možete pokazati kompaniji Pfizer na njen zahtev.

AŽURIRANJE

S vremena na vreme ćemo ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti. Sve eventualne promene stupiće na snagu kada na Sajtu objavimo revidirano Obaveštenje o privatnosti. Ovo Obaveštenje o privatnosti je poslednji put ažurirano od datuma „Poslednjeg ažuriranja“ prikazanog gore.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kompanija odgovorna za prikupljanje, korišćenje i objavljivanje Vaših Podataka o ličnosti prema ovom Obaveštenju o privatnosti je
Lokalni podaci
Pfizer SRB, d.o.o.
Trešnjinog cveta 1-VI, 11000 Beograd, Srbija
Ako imate pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti, ili želite da podnesete zahtev za ostvarenje bilo kojih pojedinačnih prava, molimo pišite na sledeću adresu:
Pfizer SRB, d.o.o.
Trešnjinog cveta 1-VI, 11000 Beograd, Srbija
Takođe se možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka zaduženom za Vašu zemlju ili region, ako je to primenjivo. Da biste našli podatke za kontakt tog službenika, posetite DPO.Pfizer.com.

PODNOŠENJE ŽALBE REGULATORNOM TELU

Možete podneti žalbu telu zaduženom za zaštitu podataka u Vašoj zemlji ili regionu ili mestu navodnog kršenja. Molimo kliknite ovde za podatke za kontakt takvih tela.
O NAMANAŠA ISTORIJAODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTITERAPIJSKE OBLASTIFALSIFIKOVANI LEKOVIBEZBEDNOST LEKOVAPRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA I DRUGA PITANJA O NAŠIM PROIZVODIMAKVALITET PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LEKOVARAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA