TRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTI

Kompanija Pfizer se zalaže za potpunu transparentnost odnosa i saradnje farmaceutske industrije sa zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima i zato se u skladu s EFPIA kodeksom obavezuje na javnu objavu prenosa vrednosti prema zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima.

Prenos vrednosti u korist zdravstvenih organizacija, obuhvata sve isplate izvršene u vezi sa sledećim aktivnostima:

Donacije i prilozi za obrazovanje. Donacije i prilozi za obrazovanje zdravstvenih organizacija u svrhu podrške zdravstvenoj zaštiti, uključujući donacije, doprinose za obrazovanje ustanovama, organizacijama ili udruženjima koje čine zdravstveni radnici i/ili pružaoci zdravstvenih usluga.

Doprinosi za pokrivanje troškova povezanih s događajima. Doprinosi za pokrivanje troškova povezanih s događajima, uključujući sponzorstvo učestvovanja zdravstvenog radnika preko zdravstvene organizacije poput:

 • kotizacije
 • sponzorskih ugovora sa zdravstvenim radnikom ili trećim licem kog imenuje zdravstvena organizacija za upravljanje događajem
 • troškovi puta i smeštaja

Naknade za usluge i savetovanje.

Prenos vrednosti u korist zdravstvenih radnika obuhvata sve isplate izvršene u vezi sa sledećim aktivnostima:

Doprinos za pokrivanje troškova povezanih s događajima poput:

  • kotizacije
  • troškova puta i smeštaja

  Naknade za usluge i savetovanje.

  Prenosi vrednosti u svrhe istraživanja i razvoja:

  Prenosi vrednosti u svrhe istraživanja i razvoja izvršeni tokom svakog izveštajnog perioda objavljuju se zbirno. Svi podmireni troškovi koji su nedvosmisleno vezani uz aktivnosti istraživanja i razvoja smeju da se uključe u zbirni izveštaj u kategoriji „Prenos vrednosti u svrhe istraživanja i razvoja“.

  Objavljivanje ove informacije je samo u svrhe transparentnosti, kao što je bliže objašnjeno u Pfizerovoj Politici privatnosti zdravstvenih radnika u Evropskom ekonomskom prostoru (u odeljku „Otkrivanja prenosa vrednosti“). Ovo nije opšta dozvola onima koji pristupaju veb sajtu radi obavljanja dalje obrade podataka zdravstvenih radnika (HCP), kao što je kombinovanje s informacijama objavljenim na drugim veb sajtovima.

  2021. - Prikaz metodologije i javna objava prenosa vrednosti

  Svaka članica javno objavljuje prijenos vrijednosti za istraživanje i razvoj za svako izvještajno razdoblje. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove točke mogu se uključiti u konsolidirano izvještavanje pod kategorijom „Prijenos vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

  Prikaz metodologije koja se primenjuje u pripremi izveštaja o prenosu vrednosti i načinu identifikacije prenosa vrednosti za svaki od pojedinačnih oblika saradnje za kalendarsku godinu 2021.
  Javna objava prenosa vrednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2021. godinu.
  Pfizer je potvrdio da konačni izveštaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima, u skladu sa zahtevima usvojenim od strane Evropske federacije farmaceutske industrije i asocijacija, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa (INOVIA).

  2020. - Prikaz metodologije i javna objava prenosa vrednosti

  Svaka članica javno objavljuje prenos vrednosti za istraživanje i razvoj za svaki izveštajni period. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove tačke mogu da se uključe u konsolidovano izveštavanje pod kategorijom „Prenos vrednosti u svrhe istraživanja i razvoja“.

  Prikaz metodologije koja se primenjuje u pripremi izveštaja o prenosu vrednosti i načinu identifikacije prenosa vrednosti za svaki od pojedinačnih oblika saradnje za kalendarsku godinu 2020.
  Javna objava prijenosa vrednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2020. godinu.​​​​​​​
  Pfizer je potvrdio da konačni izveštaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima, u skladu sa zahtevima usvojenim od strane Evropske federacije farmaceutske industrije i asocijacija, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa (INOVIA).

  2019. - Prikaz metodologije i javna objava prenosa vrednosti

  Svaka članica javno objavljuje prenos vrednosti za istraživanje i razvoj za svaki izveštajni period. Troškovi povezani s događajima koji su jasno povezani sa aktivnostima iz ove tačke mogu da se uključe u konsolidovano izveštavanje pod kategorijom „Prenos vrednosti u svrhu istraživanja i razvoja“.

  Prikaz metodologije koja se primenjuje u pripremi izveštaja o prenosu vrednosti i načinu identifikacije prenosa vrednosti za svaki od pojedinačnih oblika saradnje za kalendarsku godinu 2019.
  Javna objava prenosa vrednosti u korist zdravstvenih organizacija i zdravstvenih radnika za 2019. godinu.
  Pfizer je potvrdio da konačni izveštaj osigurava transparentnost o načinu plaćanja i prenosa sredstava zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima, u skladu sa zahtevima usvojenim od strane Evropske federacije farmaceutske industrije i asocijacija, kao i odgovarajućeg nacionalnog kodeksa (INOVIA).

  O NAMANAŠA ISTORIJAODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTITERAPIJSKE OBLASTIFALSIFIKOVANI LEKOVIBEZBEDNOST LEKOVAPRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA I DRUGA PITANJA O NAŠIM PROIZVODIMAKVALITET PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LEKOVARAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA