RAZVOJ NOVIH LEKOVA

Naši lekovi godišnje spašavaju i menjaju živote miliona ljudi širom sveta, ali njihov razvoj je dugotrajan i složen proces.

Da li ste znali da je za razvoj jednoj novog leka u proseku potrebno oko 12 godina i više od 1 milijarde eura?1,2 Osim toga, od 10 do 20 lekova koji se otkriju u laboratoriji samo će jedan na kraju doći do pacijenata - ostali će tokom razvoja biti odbačeni.2

Čvrsto smo uvereni da farmaceutske kompanije ne bi trebalo da same razvijaju lekove, već da je ključ u saradnji. Upravo zato sarađujemo s drugim inovatorima iz svih područja zdravstvene nege, uključujući naučnike iz akademske zajednice, organizacije pacijenata, vlade, druge biofarmaceutske kompanije i zdravstvene radnike, u nadi da ćemo doći do otkrića koja će promeniti živote pacijenata.
      O NAMANAŠA ISTORIJAODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTITERAPIJSKE OBLASTIFALSIFIKOVANI LEKOVIBEZBEDNOST LEKOVAPRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA I DRUGA PITANJA O NAŠIM PROIZVODIMAKVALITET PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LEKOVARAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA