5 TAČAKA PFIZEROVOG PLANA U BORBI PROTIV COVIDA-19

Kompanija Pfizer izuzetno ceni rad zdravstvenih radnika, koji je od neprocenjive važnosti za pacijente, ali i za sve nas u ovoj ozbiljnoj krizi.
Zahvalni smo na tome što zdravstveni radnici svoj posao obavljaju profesionalno i posvećeno.
Što se tiče bezbednosti, kompanija Pfizer se trudi da rizik od širenja virusa svede na minimum i u skladu s uputstvima Vlade preduzima i odgovarajuće mere kako bi zaštitila svoje saradnike.
Za sve zaposlene smo uveli rad od kuće i povećali upotrebu digitalnih kanala komunikacije putem kojih ćemo vas i dalje obaveštavati o našim proizvodima i uslugama.

Snabdevanje našim lekovima se neprekidno i pomno nadzire. Do sada nije bilo nikakvih poremećaja u našem lancu snabdevanja niti uticaja na naše poslovanje.

Na širem planu kompanija Pfizer je posvećena saradnji s ostatkom farmaceutske industrije i korišćenju sopstvenih naučnih iskustava, tehničkih veština i proizvodnih kapaciteta za borbu protiv ove rastuće krize. Dali smo pet obećanja koja će pomoći naučnicima da brže razviju lekove i vakcinu koja će zaštititi čovečanstvo od ove sve intenzivnije pandemije i pripremiti farmaceutsku industriju za bolji odgovor na buduće globalne zdravstvene krize.

PET TAČAKA PLANA ZA BORBU PROTIV BOLESTI COVID-19

  1. Deljenje alata i znanja: Budući da se o ovom virusu zna jako malo, mnogi rade na razvoju ćelijskih testova, skrininga na virus, seroloških testova i translacijskih modela za ispitivanje potencijalnih terapija i vakcina. Kompanija Pfizer je posvećena tome da naučna dostignuća koje razvije učini dostupnim široj naučnoj zajednici putem otvorene platforme i da u stvarnom vremenu deli informacije i saznanja s drugim farmaceutskim kompanijama kako bi se što više ubrzao razvoj lekova i vakcina za pacijente.
  2. Organizacija stručne grupe za borbu protiv COVID-19: Ljudi su naš najvredniji resurs. U kompaniji Pfizer okupili smo poseban krizni tim naših najboljih virologa, biologa, hemičara, kliničara, epidemiologa, stručnjaka za vakcine, naučnika iz područja farmacije i drugih ključnih stručnjaka koji su fokusirani isključivo na ovu pandemiju. Ovaj tim ulaže svu svoju strast, predanost i stručnost u samo jedan cilj, a to je ubrzanje procesa otkrivanja i razvoja lekova i vakcina, kako bi oni što pre postali dostupni pacijentima.
  3. Primena naših stručnih znanja o razvoju lekova: Mnoge manje biotehnološke kompanije prave selekciju među kombinacijama ili postojećim lekovima kako bi se utvrdila njihova eventualna aktivnost protiv virusa koji uzrokuje COVID-19, ali neke od njih nemaju iskustva s kasnijim fazama razvoja leka pa se teško snalaze u složenim regulatornim sistemima. Kompanija Pfizer je predana tome da podeli svoja stručna znanja o kliničkom razvoju lekova i regulatornim procesima kako bi podržala razvoj najperspektivnijih molekula koje te kompanije iznedre.
  4. Stavljanje naših proizvodnih kapaciteta na raspolaganje: Nakon što neki lek ili vakcina dobiju dozvolu, biće potebno brzo osigurati proizvodnju velikih količina i isporuku tog leka ili vakcine širom sveta da bi se ova pandemija zaustavila. Kao jedan od najvećih proizvođača vakcina i lekova, kompanija Pfizer je predana tome da sve svoje neiskorišćene proizvodne kapacitete stavi na raspolaganje i po potrebi izvrši prenamenu proizvodnje kako bi pomogla drugima u pokušaju da ova spasonosna otkrića što pre dospeju u ruke pacijenata.
  5. Omogućavanje brzog odgovora u budućnosti: Konačno, kompanija Pfizer se s ciljem smanjenja budućih globalnih zdravstvenih pretnji obratila svetskim i nacionalnim zdravstvenim agencijama s predlogom da se oformi poseban tim za brz odgovor na zdravstvene pretnje, koji bi obuhvatao naučnike, kliničare i tehničare iz različitih segmenata farmaceutske industrije i koji bi mogao odmah da reaguje na zdravstvene krize.
O NAMANAŠA ISTORIJAODGOVORNOSTKODEKS PONAŠANJATRANSPARENTNOST I JAVNA OBJAVA PRENOSA VREDNOSTITERAPIJSKE OBLASTIFALSIFIKOVANI LEKOVIBEZBEDNOST LEKOVAPRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA I DRUGA PITANJA O NAŠIM PROIZVODIMAKVALITET PROIZVODAISTRAŽIVANJE I RAZVOJRAZVOJ NOVIH LEKOVARAZVOJNA LINIJA KOMPANIJE PFIZERKLINIČKA ISPITIVANJA